Huur van bedrijfsruimten in Alkmaar

Ook bij bedrijfsmatige huur en verhuur komen regelmatig geschillen voor. Bij bedrijfsmatige panden moet u denken aan bedrijfsruimtes zoals winkels, horeca, kleinhandels- en ambachtsbedrijven. In het geval van bedrijfsmatige huur en verhuur is er andere wetgeving dan in het geval van particuliere huur en verhuur. Natuurlijk zijn onze specialisten u ook in deze gevallen graag van dienst.

Huurprijs bij bedrijfsruimten

Verschil met particuliere huurovereenkomsten is dat bij bedrijfsmatige huurovereenkomsten veelal voor langere termijn worden aangegaan. Ook de huurprijs staat in dit geval voor een langere periode vast. Het is hierbij niet mogelijk om tussentijds de huurprijs te verhogen, zoals wel het geval is bij particuliere huurovereenkomsten. Wanneer er zich omstandigheden voordoen waarbij een ontbinding of wijziging van de huurovereenkomst gewenst is, zijn onze advocaten u graag van dienst.

Gebreken bij bedrijfsruimten

Natuurlijk kunnen er ook in het geval van bedrijfsmatige ruimtes geschillen ontstaan vanwege mankementen. Omdat er in het geval van bedrijfsruimten ernstige gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering van de huurder en daarmee voor directe schade, kan de huurder zich in deze gevallen richten tot de kantonrechter. Voor de juridische afwikkeling rondom gebreken bij bedrijfsruimten schakelt u de huurrecht advocaat uit Alkmaar in.