Gebreken in uw huurwoning in Alkmaar

Het is erg vervelend wanneer u een woning huurt met veel gebreken of als uw huurders uw pand laten verslonzen. Voor al deze gevallen is er een onderdeel van het huurrecht dat zich specialiseert in gebreken aan woningen. Onze advocaten weten precies welke haken en ogen er zitten aan de wetgeving rondom gebreken bij huren zodat zij u zo goed mogelijk kunnen bijstaan!

Geschillen rondom gebreken

Wanneer een huurder en een verhuurder een huurovereenkomst hebben gesloten, is het niet altijd even duidelijk wie welk onderhoud moet uitvoeren aan het gehuurde. De verhuurder is verplicht om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen tenzij dit onmogelijk is of de uitgaven te groot zijn voor de verhuurder. Deze verplichting geldt alleen niet voor kleine herstellingen. Maar wat zijn kleine herstellingen? Uw huurrecht advocaat uit Alkmaar kan hier duidelijkheid in scheppen.

In het geval van ernstig achterstallig onderhoud kunt u de huurcommissie verzoeken tijdelijk de huurprijs te verlagen. Wanneer dat geen oplossing biedt, wordt het tijd om een advocaat te raadplegen. Onze advocaten zijn u hiermee graag van dienst!

Juridische macht van de huurder

Vaak wordt gedacht dat de huurder weinig in kan brengen tegen de verhuurder wanneer het gaat om gebreken. De huurder heeft echter verschillende mogelijkheden om tegen de verhuurder op te treden. Zo dat de verhuurder de huurtermijnen opschorten. Wanneer u als huurder op wilt treden tegen uw verhuurder is het verstandig om contact op te nemen met een professioneel huurrechtspecialist. Het is namelijk van belang dat de mogelijkheden die de wet biedt op een juiste wijze gebruikt worden. Wij zijn u hiermee graag van dienst.