Over uw advocaat uit Alkmaar

In het huurrecht gaat het om de rechten en plichten voor zowel de verhuurder als de huurder van een woning of bedrijfspand. De rechten en plichten vloeien voort uit de huurovereenkomst en de wet. Een van de belangrijkste punten uit het huurrecht is dat zowel de huurder als de verhuurder zich goed dienen te gedragen. Zo moet de huurder het huurbedrag correct en stipt betalen en moet de verhuurder het gehuurde goed onderhouden en zo nodig gebreken herstellen. Wanneer één van beide partijen zijn plichten niet nakomt en er een conflict ontstaat, is het verstandig een gespecialiseerde huurrechtadvocaat in te schakelen. Onze advocaten zijn u daarbij graag van dienst!

Conflicten in het huurrecht

Wanneer er conflicten ontstaan met betrekking tot het huurrecht, helpen wij u graag om het geschil op te lossen. Zowel huurders als verhuurders zijn bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen u onder andere bijstaan in de volgende gevallen:

• Huurachterstand
• Gebreken aan de woning
• Overlast door huurder
• Huurprijzen

Kortom, voor een advocaat gespecialiseerd in huurrecht uit Alkmaar schakelt u ons in. Wij helpen u graag.